Contact +32 (0) 3 297 11 08 info@elev8it.be 
Volg ons

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden


Download ze alvast hier!

Onze annulatievoorwaarden beschreven als KMO-dienstverlener voor het leveren van Advies:


Telefoon : +32 (0)3 297 11 08.   E-mail:  invoice@elev8it.be      BTW: BE 0875 360 167.    Registratienummer KMO: DV.A245170
Bankrekening: IBAN BE47 7330 2895 9570 – BIC KREDBEBB  

ALGEMENE VOORWAARDEN Onze fakturen zijn contant betaalbaar. Door het aanvaarden van deze faktuur verklaart de klant zich akkoord met de gegevens die erop vermeld staan, met de goederen en/of diensten en met het geleverde werk. Alle klachten betreffende deze faktuur moeten ons per aangetekend schrijven ter kennis gebracht zijn binnen de acht dagen na levering. Na deze termijn worden zij niet meer aanvaard. Voor fakturen die niet tijdig betaald zijn zien wij ons verplicht om 1% interest per maand aan te rekenen en een minimum administratieve kost van 20 Euro. Tot op het moment van voldoening van alle vorderingen blijven de goederen eigendom van de verkoper. (Eigendomsvoorbehoud)   De  annulatievoorwaarden  voor dit   order zijn  samen met de volledige algemene voorwaarden  raadpleegbaar op onze website.  Door ondertekening van dit order verklaart de onderneming (klant) zich akkoord met de geldende algemene voorwaarden.